تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 10:25 | نویسنده : طاهري
http://s5.picofile.com/file/8130761476/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA.gif


برچسب‌ها: کامپوزیت

تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 10:25 | نویسنده : طاهري
http://s5.picofile.com/file/8130761518/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA.gif


برچسب‌ها: گرانولیت

تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 10:24 | نویسنده : طاهري
http://s5.picofile.com/file/8130761350/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3.gif


برچسب‌ها: بایرامیکس

تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 10:24 | نویسنده : طاهري
http://s5.picofile.com/file/8130761284/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1.gif


برچسب‌ها: استخر

تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 10:23 | نویسنده : طاهري
http://s5.picofile.com/file/8130761400/%D8%AC%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C.gif


برچسب‌ها: جکوزی

تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 10:23 | نویسنده : طاهري
http://s5.picofile.com/file/8130761268/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7.gif


برچسب‌ها: ابنما, اب نما

تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 10:23 | نویسنده : طاهري
http://s5.picofile.com/file/8130761318/%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%86%DB%8C%D9%82.gif


برچسب‌ها: الاچیق

تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 10:22 | نویسنده : طاهري
http://s5.picofile.com/file/8130761500/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B3.gif


برچسب‌ها: کانکس

تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 10:22 | نویسنده : طاهري
http://s5.picofile.com/file/8130761376/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF.gif


برچسب‌ها: پارکینگ

تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 10:21 | نویسنده : طاهري
http://s5.picofile.com/file/8130761334/%D8%A7%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%81.gif


برچسب‌ها: ام دی اف

تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 10:21 | نویسنده : طاهري
http://s5.picofile.com/file/8130761426/%D8%B3%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8.gif


برچسب‌ها: سقف, کاذب, سقف کاذب, کناف

تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 11:53 | نویسنده : طاهري

ابنما

اجرای انواع ابنما از گودبرداری تا سرامیک

 http://s5.picofile.com/file/8129182500/%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D9%85%D8%A7.jpg


برچسب‌ها: استخر, جکوزی, سونا, ابنما

تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 11:53 | نویسنده : طاهري

جکوزی

اجرای انواع جکوزی از گودبرداری تا سرامیک

 http://s5.picofile.com/file/8129182550/%D8%AC%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C.jpg


برچسب‌ها: استخر, جکوزی, سونا, ابنما

تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 11:51 | نویسنده : طاهري

استخر

اجرای انواع استخر از گودبرداری تا سرامیک

http://s5.picofile.com/file/8129182518/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1.jpg


برچسب‌ها: استخر, جکوزی, سونا, ابنما

تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر 1393 | 10:5 | نویسنده : طاهري
"گرانولیت"

اجرای گسترده مسکن های مهر

اجرای 4500 متری دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

اجرای 175 نمای (مسکونی-فروشگاهی- ورزشی و...)

http://s5.picofile.com/file/8129182634/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA.jpg


برچسب‌ها: گرانولیت, نما, نماگرانولیت